Betalingsvoorwaarden en tarieven

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven per 1 januari 2021:

Zitting fysiotherapie € 37,00
Zitting manuele therapie € 42,50
Zitting oedeemtherapie € 45,50
Toeslag voor thuisbehandeling € 12,50
Toeslag inrichting € 10,00
Screening € 12,50
Screening, intake en onderzoek € 49,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op verwijzing) € 39,00
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Telefonisch consult € 16,25
Rapportages aan derden (per 15 minuten)
€ 24,50
  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de behandelend fysiotherapeut van Centrum voor Fysiotherapie ‘de Doktershoek’ te Werkendam.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij patiënt/cliënt in rekening worden gebracht indien er op de gereserveerde tijd geen andere patiënt/cliënt ingepland kan worden.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten behoren binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden gedaan. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Centrum voor fysiotherapie ‘de Doktershoek’ vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente en administratiekosten worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.