De 1e lijns praktijken voor fysiotherapie mogen weer gedeeltelijk- en onder strikte voorwaarden open. Kijk voor de laatste informatie op onze site. www.fysiotherapiedoktershoek.nl/nieuws (Wordt vanaf 04/05/20 regelmatig geactualiseerd)

Op 17 maart zijn wij Bert en Marijke van fysiotherapie ‘Doktershoek’ op eigen initiatief gestopt met het behandelen van patiënten. Dit omdat wij toen al vonden dat uw gezondheid altijd op de eerste plaats behoort te staan. Wij konden het niet meer naar u en onszelf verantwoorden om u nog langer te behandelen

Daarom, nu de praktijk weer gedeeltelijk en onder voorwaarden open mag, willen wij u dan ook informeren over de voorwaarden waaronder wij u eventueel mogen en kunnen gaan behandelen. Voor de volledigheid betreft de momentele opening een proefperiode tot 19/05/20. Hierna volgt een heroriëntatie en wellicht aangepast beleid.

Wij willen u (weer) heel graag gaan behandelen maar dit geheel volgens de richtlijnen die door de verschillende instanties naar ons zijn gecommuniceerd.

In het kort komt het hier op neer.

 • Wij hebben alle nodige maatregelen in de praktijk getroffen om veilig te kunnen werken.
 • De maatregelen worden met u persoonlijk doorgesproken.
 • In principe dient de ‘1,5 meter regel’ nog gewoon en onverkort gehanteerd te worden en wanneer
  dit niet mogelijk is, hebben wij het advies gekregen om zo mogelijk op afstand te behandelen.
  Telefoon/mail/beeldbellen etc.
 • Alleen bij ‘noodzakelijke zorg welke niet uitgesteld kan worden tot na 19/05/20’ kan/mag
  afgeweken worden van de ‘1,5 meter regel’
 • Wat onder ‘ noodzakelijke zorg’ wordt verstaan is geheel aan de beoordeling van de therapeut en is
  NIET onderhandelbaar.
 • Voordat u op de praktijk komt hebben wij eerst een telefonisch vraaggesprek waarin beoordeeld
  wordt of er eventueel risico voor een mogelijke Corona besmetting is. (triage)
 • Aan de hand van uw klachten en deze risico-inventarisatie nemen wij de beslissing of wij u gaan
  behandelen.
  Het advies van uw (verwijzend) arts is van grote waarde voor onze beslissing.
 • Wanneer wij besloten hebben om tot behandeling over te gaan nemen we de nodige
  voorzorgsmaatregelen.
  Het kan zijn dat wij beoordelen dat ook u een mondkapje en handschoenen moet dragen.
  (Dit geldt in alle gevallen voor een Manueel Therapeutische behandeling)
 • Wij hebben voldoende mondkapjes/handschoentjes en gezichtsbescherming om uw behandeling zo
  veilig mogelijk te laten verlopen.
 • U wordt allemaal persoonlijk benaderd om uw momentane klachten te inventariseren en wanneer
  geïndiceerd de triage af te nemen.
 • Wij zijn op kantooruren te bereiken op Tel. 0183-505557 of via de mail fysio.dokterhoek@planet.nl

Wij hopen u met dit bericht voorlopig voldoende te hebben ingelicht maar als u nog vragen heeft kunt altijd contact met ons opnemen.

Met Vriendelijke groeten
Marijke Goedheer
Bert Martens

  OPENINGSTIJDEN

Maandag 07:30 – 20:00
Dinsdag 07:30 – 17:00
Woensdag 07:30 – 16:00
Donderdag 07:30 – 20:00
Vrijdag 07:30 – 16:00

  0183 – 505 557

Maak direct een afspraak

Vul onderstaand formulier in om een afspraak te maken.

  (Kies uw voorkeur datum en tijdstip voor de afspraak, u wordt z.s.m. terug gebeld)