Huisregels

 1. In alle ruimtes is het verboden te roken
 2. De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden
 3. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes
 4. U wordt vriendelijk verzocht de persoonlijke hygiëne in acht te nemen en te zorgen voor een goede lichaamsverzorging
 5. Een handdoek bij gebruik van behandelbank en/ of trainingsapparatuur is vereist
 6. Gelieve geen waardevolle spullen achterlaten in de behandelkamer of wachtruimte. Centrum voor fysiotherapie ‘Doktershoek’ is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/ bezittingen van bezoekers
 7. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Afspraken kunnen niet door middel van de voice-mail afgezegd worden
 8. Gelieve het gebruik van Uw mobiele telefoon te beperken i.v.m. verstoring van de behandeling
 9. Computers en apparatuur worden uitsluitend door de Fysiotherapeut ingesteld
 10. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen
 11. Er wordt zo nodig aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer/huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut
 12. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening danstellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven
 13. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan stellen wij het op prijs indien u dit aan ons kenbaar maakt. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk en elders op deze site.