Klachtenregeling

Klachtenregeling Fysiotherapie
Heb je een klacht over je fysiotherapeut? Blijf er niet mee rondlopen. Je klacht kenbaar maken, is beter voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Wat kun je doen?
Praat eerst met je fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk. Vind je het lastig om dit alleen te doen, neem dan gerust iemand mee. Als dit gesprek niet heeft geholpen, kun je een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren. Welke manier je kiest, hangt af van je klacht en wat je wilt bereiken. Een klachtenfunctionaris kan je adviseren wat in jouw geval de beste stap is. Zo’n klachtenfunctionaris vind je via de Klachtenregeling Fysiotherapie.

Klachtenregeling Fysiotherapie
Via de Klachtenregeling Fysiotherapie krijg je van een onafhankelijke klachtenfunctionaris advies bij het indienen van je klacht bij de fysiotherapeut en hulp bij het formuleren van je klacht(en).

Meer informatie: tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl

Geschillencommissie Fysiotherapie
Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de manier waarop jouw fysiotherapeut de klacht heeft afgehandeld? Dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voor een oordeel van de geschillencommissie betaal je 50 euro griffierecht. Als je ook een schadevergoeding eist, betaal je 100 euro.

Met het Meldformulier geschillen kun je een geschil indienen.
In het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie lees je hoe een en ander in zijn werk gaat.
Meer informatie: tel: 033 – 467 29 00 | e-mail: geschillencommissie@kngf.nl

Uitspraken Geschillencommissie Fysiotherapie

Jaarverslagen Geschillencommissie Fysiotherapie

Tuchtrecht door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie
Fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF of geregistreerd zijn in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) vallen onder het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF. Klachten over de bejegening en het beroepsmatig handelen van je fysiotherapeut kun je indienen bij de Commissie van Toezicht Fysiotherapie. Het handelen van de fysiotherapeut wordt dan getoetst aan de Gedragsregels voor de fysiotherapeut. Bij een gegronde klacht kan de Commissie een maatregel opleggen die gevolgen heeft voor de inschrijving van de fysiotherapeut in het Kwaliteitsregister.

Meer informatie: afdeling ledenvoorlichting van het KNGF, tel. 033 – 467 29 29 (tijdens kantooruren). Je kunt ook een brief schrijven naar de secretaris van de Commissie van Toezicht Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Goed om weten

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met KNGF Ledenvoorlichting. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op tel. 033 – 467 29 29.