Toegangkelijkheid en vergoeding

Uw gezondheid onze zorg. Uw verzekering uw zorg
Indien u aanvullend verzekerd bent, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekering maar u blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van uw behandeling. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, of uw aanvullende verzekering dekt de behandeling niet, ontvangt u van uw behandelend therapeut aan het einde van iedere maand waarin u behandeld ben geweest een nota.

Bent u voldoende verzekerd?
Wat u moet weten:
De eerste keus die u moet maken of u Fysio-, Manuele Therapie wil verzekeren. Dit is een persoonlijke afweging die u zelf moet maken. Uw therapeut kan u hiermee helpen en adviseren om tot een goede keuze te komen.

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoed

1. Volwassenen (18 jaar en ouder)
Volwassenen komen niet in aanmerking voor een vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering. De behandeling is voor eigen rekening of u moet zich hiervoor aanvullend verzekeren.
In een (beperkt) aantal gevallen wanneer het gaat om (chronische) aandoeningen, de ‘Lijst Borst’ *, worden de kosten voor fysiotherapie wel vanuit de basisverzekering vergoed maar pas na de 20ste behandeling. De eerste 20 zijn voor eigen rekening of worden vergoed uit uw aanvullende verzekering als u die heeft.
* de ‘Lijst Borst’ is een bijlage van de Zorgverzekeringswet.

2. Kinderen (tot 18 jaar)
Kinderen krijgen altijd de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Dus geen eigen bijdrage!
Betreft het een aandoening op de ‘Lijst Borst’ dan worden na de eerste 12 behandelingen alle vervolgbehandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering.
Betreft het een andere aandoening die niet op de ‘Lijst Borst’ wordt genoemd dan worden de behandeling na de 18de behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering
Om bovenvermelde redenen raden we iedereen aan een goede aanvullende zorgverzekering verzekering af te sluiten, waarin voor u voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekering. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeringen fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Soms geldt er een maximum aantal behandelingen per jaar, maar steeds vaker geldt een maximum te vergoeden bedrag per jaar. Let ook op eventuele andere beperkingen!
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie voor 100%.

Bekijk hoe de vergoeding voor fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeringen is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekering hoe fysiotherapie wordt vergoed.

Ieder jaar kunt u opnieuw bepalen welke verzekering het best bij u past. U kunt uw verzekering aanpassen tot 1 januari van het nieuwe verzekeringsjaar.
Voorkom verrassingen. Meer weten over Directe Toegang Fysiotherapie (DTF) klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of kijk op:
www.defysiotherapeut.com
www.kiesbeter.nl
www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie